Privacyreglement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die deze website, en meer specifiek het contactformulier, gebruiken.

 

Vertrouwelijk

Alle door Fietsjouwmaker verwerkte persoonsgegevens worden door Fietsjouwmaker aangemerkt als vertrouwelijke informatie en zullen dan ook vertrouwelijk worden behandeld.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Fietsjouwmaker, gevestigd aan de Parkstraat 9, 6881 JB Velp ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76311457, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement en vindt jouw privacy belangrijk. Fietsjouwmaker houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens van jou omdat jij gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

 

 1. Contactformulier
  Wij verwerken gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het gebruiken van het contactformulier. Deze gegevens zijn nodig om weer contact te kunnen opnemen met jou. Het gaat om de volgende gegevens:
 • Naam
 • Email
 • Opmerkingen of vragen
 • Bestanden die je geüpload hebt (bij Fix & Verkoop contactformulier)
 • Voorkeur voor verdeling gelden (bij Fix & Verkoop contactformulier)
 1. Cookies
  Wij verwerken ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Fietsjouwmaker maakt namelijk gebruik van cookies voor analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website.
  Het gaat o.a. om de volgende gegevens:
 • Locatiegegevens
 • IP-adres of app ID’s
 • Internetbrowser en apparaat type

Hoe lang we je gegevens bewaren

Fietsjouwmaker zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen.
Fietsjouwmaker verwijdert je meeste gegevens na 2 jaar na het verzenden van een bericht via het contactformulier. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden.

Delen met anderen

Fietsjouwmaker deelt jouw gegevens niet met derden.

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens jou niet relevant zijn voor ons selectieproces, kun je contact met ons opnemen. Je kunt je hiervoor wenden tot justin@fietsjouwmaker.nl. Fietsjouwmaker zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Fietsjouwmaker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijziging Privacy Statement

Fietsjouwmaker behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit Privacy Statement. Fietsjouwmaker zal onderaan dit Privacy Statement de datum noemen waarop het Privacy Statement voor de laatste keer is gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig te controleren of je de laatste versie van dit Privacy Statement hebt gelezen.

1 maart 2021